Oddělení územního plánování

Kontakty na pracovníky oddělení

Ing. Monika Pazderová

Vedoucí oddělení
Telefon: 553756855
Budova: Krnovská 71C
Patro: 2. patro
Kancelář: kancelář č. 217A
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756850
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756892
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756859
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756852
asistentka oddělení územního plánování
asistentka oddělení územního plánování 553756851
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756857
Referent oddělení
Referent oddělení 553756858
Referent oddělení
Referent oddělení 553756864
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756860

Činnosti oddělení:

Úkoly v přenesené působnosti, které jsou oddělení trvale svěřeny:

  • vykonává působnost úřadu územního plánování, tj. pořizuje územní a regulační plány, jakož i jejich změny, územně analytické podklady a územní studie a vydává závazné stanovisko orgánu územního plánování nebo se podílí na přípravě koordinovaného závazného stanoviska,
  • zpracovává zprávu o uplatňování územního plánu a předkládá ji zastupitelstvu,
  • zajišťuje vymezení zastavěného území, spolupráci při koordinaci plánu společných zařízení a komplexních pozemkových úprav s plánovací dokumentací,
  • poskytuje informace a územně plánovací informace včetně jejich evidence a sledování změny podmínek,
  • vykonává pravomoc dotčeného orgánu územním řízení při uplatňování záměrů územního plánování a v řízení o změnách území,  
  • zabezpečuje poradenskou a konzultační činnost pro město a jeho orgány, celé území obce s rozšířenou působností, pro občany, investory, stavebníky, projektanty apod.,
  • připravuje prezentace, propagační a informační materiály o územně plánovací dokumentaci včetně zabezpečení její aktualizace.

Formuláře ve správě odboru