Stavební činnost

Upraveno: 12.12.2019

Řeší odbor výstavby.

Ve spolupráci s Oddělením územního plánování, samostatným pracovištěm architekta, odborem životního prostředí a odborem dopravyHasičským záchranným sborem MSK a Krajskou hygienickou stanicí MSK

Kdo je oprávněná (nebo zastupující) osoba?

Stavebník, popř. pověřený zmocněnec.

Co si musím připravit, přinést, koho přivést s sebou?

Odbor výstavby plní funkci stavebního úřadu pro stavby nebo opatření realizovaná ve správním obvodu obecného stavebního úřadu.

Konkrétním dotazem na stavebním úřadě, případně konzultací s autorizovaným projektantem nebo inspektorem občan zjistí, zda ke stavebním činnostem, které zamýšlí provádět, je třeba získat příslušná rozhodnutí, povolení či souhlas.

Nezbytná je součinnost s pracovníky odboru výstavby.

Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle stavebního zákona, pro které prováděcí právní předpis určuje formu formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích.

Všechny předepsané formuláře jsou k dispozici na podatelně MMO, na Odboru výstavby nebo v elektronické podobě v sekci Formuláře.

Archiv stavební dokumentace staveb na území SMO se nachází v budově MMO, Krnovská 71D, 746 01 Opava, tel.: +420 553 756 990

Termíny a lhůty

Časový horizont je různý v závislosti na náročnosti vedeného řízení, na kvalitě zpracované projektové dokumentace, rozsahu stavby a na připomínkách a námitkách účastníků řízení.

Odvolací orgán

Krajský úřad

Moravskoslezský kraj

Odbor územního plánování a stavebního řádu

28. října 117

702 12 Ostrava

Formuláře