Podávání Nápadů pro Opavu 2021

Aktualizace 16. února 2021. S ohledem na aktuální pandemickou situaci není nutné mít u přihlášeného nápadu podpis 30 osob. Stačí pouze jejich seznam. 

Od 15. ledna na tomto odkazu spustíme formulář pro podávání Vašich Nápadů pro Opavu. Rozpočet pro Nápady pro Opavu zůstal stejný jako v loňském roce, tedy 1,5 milionu korun. Zachováno rovněž zůstalo také rozdělení na „malé“ projekty do 100 tisíc korun a „velké“ projekty od 101 do 400 tisíc korun.

Přihlásit se rovněž mohou i neúspěšné projekty z předchozího ročníku, s tím že veškeré podklady musí být aktuální. Projekty situované do městských částí nebo týkající se městských příspěvkových organizací musí mít kladné stanovisko starosty či ředitele organizace. Předkladatel musí mít 15 a více let a může předložit pouze jeden nápad.

Níže se můžete seznámit se základními údaji o výzvě Nápady pro Opavu, jejím celkovým zněním a také s jednotlivými přílohami.

Vyhlašovatel výzvy: Statutární město Opava (dále jen „město“)
Celková finanční alokace výzvy: 1.500.000,- Kč

  • malé projekty do 100.000,- Kč
  • velké projekty 101.000,- Kč – 400.000,- Kč

Zahájení příjmu nápadů: 15. 1. 2021 od 12:00 hod
Ukončení příjmu nápadů: 1. 3. 2021 do 12:00 hod včetně
Veřejné hlasování: 1. 6. 2021 od 12:00 hod do 15. 6. 2021 do 12:00 hod.
Zveřejnění výsledků hlasování: 16. 6. 2021 od 12:00 hod.
Zahájení realizace nápadu: nejdříve od 1. 7. 2021
Ukončení realizace nápadu: 31. 12. 2022
Místo realizace nápadu: území statutárního města Opava, majetek nebo pozemky ve vlastnictví města