Průběh Nápadů pro Opavu 2020

Od 15. ledna na této stránce spustíme formulář pro podávání Vašich Nápadů pro Opavu. Oproti loňskému ročníku jsme navýšili rozpočet pro Nápady pro Opavu o 300 000 Kč. Celkem je pro tyto projekty vyčleněn 1,5 milionu korun. Další změnou je rozdělení na „malé“ do 100 tisíc korun a „velké“ projekty od 101 do 400 tisíc korun. Díky tomuto kroku bude město moci podpořit více Nápadů pro Opavu.

Nově se mohou přihlásit i neúspěšné projekty z předchozího ročníku, pokud splní nová pravidla. Projekty situované do městských částí nebo týkající se městských příspěvkových organizací musí mít kladné stanovisko starosty či ředitele organizace. Předkladatel musí mít 15 a více let a může předložit pouze jeden nápad.

Níže se můžete seznámit se základními údaji o výzvě Nápady pro Opavu, jejím celkovým zněním a také s jednotlivými přílohami.

Vyhlašovatel výzvy: Statutární město Opava (dále jen „město“)

Celková finanční alokace výzvy: 1.500.000,- Kč

  • malé projekty do 100.000,- Kč
  • velké projekty 101.000,- Kč – 400.000,- Kč

Seminář pro předkladatele: 13. 1. 2020 od 16:00 hod, zasedací místnost rady města

Zahájení příjmu nápadů: 15. 1. 2020 od 12:00 hod

Ukončení příjmu nápadů: 2. 3. 2020 do 12:00 hod včetně

Veřejné hlasování: 1. 6. 2020 od 12:00 hod do 15. 6. 2020 do 12:00 hod.

Zveřejnění výsledků hlasování: 16. 6. 2020 od 12:00 hod.

Zahájení realizace nápadu: nejdříve od 1. 7. 2020

Ukončení realizace nápadu: 31. 12. 2021

Místo realizace nápadu: území statutárního města Opava, majetek nebo pozemky ve vlastnictví města