Změna č. 1

Návrh Územního plánu Opava - změna č. 1 se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 55b odst. 2 a za použití § 52 odst. 1 stavebního zákona a je umožněno do něj nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. Současně byl oznámen termín veřejného projednání.

Ke stažení