Změna č. 1

Návrh Územního plánu Opava - změna č. 1 se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 55b odst. 2 a za použití § 52 odst. 1 stavebního zákona a je umožněno do něj nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. Současně byl oznámen termín veřejného projednání.

 

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 bude možné sledovat také prostřednictvím dálkového přístupu. Přímý přenos z veřejného projednání bude dostupný na adrese, která zde bude uvedena před veřejným projednáním.

Veřejné projednávání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Opavy bude rozděleno do dvou fází: v první fázi bude veřejná prezentace obsahu návrhu Změny č. 1 Územního plánu Opavy s odborným výkladem, který zajistí pořizovatel ve spolupráci se zpracovatelem návrhu, ve druhé fázi bude veřejná diskuze, během které bude možné pokládat dotazy k projednávané změně. Veřejnosti,
sledující projednávání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Opavy dálkovým přístupem, bude umožněno pokládat dotazy telefonicky v rámci diskuze na telefonním čísle 604 229 335. Dotazy uplatněné v rámci diskuze budou zodpovězeny ústně postupně při veřejném projednání.

Odkaz ke sledování zde.

Ke stažení