Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města ze dne 4. 6. 2012