Územní plán

Územní plán je nástroj, který dovoluje státní správě plánovat výstavbu na území města tak, aby respektovala podmínky pro dlouhodobě udržitelný rozvoj území. Kvalitní územní plán je vyváženým kompromisem mezi úředními a politickými nástroji a soukromými a veřejnými zájmy. 

Územní plán města Opavy

  • Pořizovatelem územního plánu města Opavy je Magistrát města Opavy, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení územního plánování. Komplexní informace o územním plánu vám rádi poskytnou právě pracovníci tohoto oddělení.
  • Do vydané územně plánovací dokumentace včetně dokladové dokumentace je možné nahlížet na Odboru výstavby a územního plánování MMO, Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, nebo můžete využít mapový portál Moravskoslezského kraje
  • Platný územní plán města Opavy, ve znění všech změn, najdete na mapovém portálu
  • Platné znění Územního plánu Opavy.
  • Změny Územního plánu Opavy

Územně plánovací podklady

Územní plány ostatních obcí v ORP Opava

Podrobnější informace o územních plánech ostatních obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava (ORP Opava):

Branka u Opavy | Bratříkovice | Brumovice | Budišovice | Dolní Životice | Háj ve Slezsku | Hlavnice | Hlubočec | Hněvošice | Holasovice | Hrabyně | Hradec nad Moravicí | Chlebičov | Chvalíkovice | Jakartovice | Jezdkovice | Kyjovice | Lhotka u Litultovic | Litultovice | Mikolajice | Mladecko | Mokré Lazce | Neplachovice | Nové Sedlice | Oldřišov | Otice | Pustá Polom | Raduň | Skřipov | Slavkov | Služovice | Sosnová | Štáblovice | Stěbořice | Štítina | Těškovice | Uhlířov | Velké Heraltice | Velké Hoštice | Vršovice

je možné získat na Oddělení územního plánování. Personální rozdělení jednotlivých obcí zde.

Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií na stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Žádost o územně plánovací informaci

Ke stažení