REZERVACE MÍSTA KONÁNÍ

Nejdříve zjistěte vlastníka pozemku, na kterém se má akce konat. Pokud se jedná o soukromý subjekt, je třeba jej oslovit a domluvit se na podmínkách nájmu či výpůjčky. Pokud se jedná o prostor vlastněný statutárním městem Opava (např. Městské sady, prstenec parků kolem centra, Horní náměstí, Dolní náměstí apod.), je třeba začít jednat s úřadem a požádat o:

ZÁBOR PROSTRANSTVÍ

UZAVŘENÍ SILNICE, ULICE