Opavská kulturní organizace

www.oko-opava.cz

Organizace je kulturním, společenským a osvětovým zařízením, jehož účelem je zabezpečování činnosti a služeb sloužících k uspokojování potřeb celkového kulturního rozvoje občanů statutárního města Opavy.

Opavská kulturní organizace spravuje dvě kulturní zařízení, a to Obecní dům a Dům umění.

  • Obecní dům (Ostrožná 46, 746 01 Opava)

Budova původně Rakousko-uherské banky se nachází na horním konci Ostrožné ulice. Hlavním společenským prostorem je Sál Purkmistrů, kde se kromě svatebních obřadů konají společenské plesy, koncerty vážné hudby nebo firemní večírky a bankety. V prvním patře se nachází stálá muzejní expozice k dějinám Opavy s názvem Expozice Cesta města shrnující historii od dob prvního osídlení do konce 20. století. Galerie Obecního domu ve druhém patře objektu slouží k realizaci výstav soudobé umělecké tvorby převážně regionálních umělců. Ve stejném podlaží je také Schösslerův salónek, společenská místnost s terasou určená ke konání menších kulturních a společenských akcí. Suterénu vévodí klub Art, kde se pravidelně konají koncerty, divadelní představení a další kulturní akce, včetně těch alternativních.

  • Dům umění v Opavě (Pekařská 12, 746 01 Opava)

Objekt je přestavěn z dominikánského kláštera a zahrnuje výstavní prostory, základní uměleckou školu a vinárnu U Přemka. Součástí je i kostel sv. Václava z 13. století, kde se konají svatební obřady, koncerty vážné hudby a významná společenská setkání.

Dům umění nabízí výstavy současného výtvarného umění, výstavy výrazných uměleckých osobností nebo přehlídky ateliérů vysokých uměleckých škol.