07/2015 - Dotaz – zápis z 1. RMO, 2. RMO, 3. RMO, 4. RMO a 1. MRMO, 2. MRMO, 3. MRMO (2014)

Upraveno: 29.01.2020

Podání dotazu: 19. 1. 2015

Rozhodnutí o odmítnutí: 04. 02. 2015

Odvolání: 05. 02. 2015

Postoupení odvolání nadřízenému orgánu: 20. 02. 2015

Rozhodnutí nadřízené orgánu: 09. 03. 2015

Rozhodnutí o zrušení původního rozhodnutí: 17. 03. 2015

Poskytnutí informace: 17. 03. 2015

Zveřejněno:  24. 4. 2015

Zpracovatel: tajemník