Pozemky a nebytové prostory

Upraveno: 11.05.2020
  • Pronájem pozemků ve vlastnictví SMO
  • Prodej pozemků ve vlastnictví SMO
  • Pronájem nebytových prostor

Řeší odbor majetku města.

Koupě pozemku od SMO

V případě zájmu o koupi pozemku SMO je nutno vyplnit formulář Žádost o koupi pozemku, který lze vyzvednout na podatelně MMO, na odboru majetku města nebo v sekci Formuláře.

Každý záměr prodeje pozemku včetně formy prodeje musí být zveřejněn na úřední desce MMO po dobu 15 dnů a k tomuto záměru se může přihlásit každý, kdo má o koupi zájem. Cena pozemků je určena znaleckým posudkem, který zadává SMO. O případném prodeji pozemku vybranému zájemci rozhoduje RMO a ZMO.

Určení kupní ceny se řídí zásadami o určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví statutárního města Opavy pro případ jejich prodeje.

Pronájem pozemku od SMO

V případě zájmu o pronájem pozemku SMO je nutno vyplnit formulář Žádost o pronájem pozemku, který lze vyzvednou na podatelně MMO, na Odboru majetku města nebo v sekci Formuláře.

Každý záměr pronájmu pozemku musí být zveřejněn na úřední desce MMO po dobu 15 dnů a k tomuto záměru se může kdokoliv přihlásit.

Pozemky se pronajímají obvykle na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Cena za pronájem se určuje dle zásad pro nájem a pacht pozemků ve vlastnictví města.

O případném pronájmu pozemku vybranému zájemci rozhoduje RMO.

Pronájem nebytových prostor

V případě zájmu o pronájem nebytového prostoru je nutno podat žádost.

Každý záměr pronájmu nebytových prostor musí být zveřejněn na úřední desce MMO po dobu 15 dnů a k tomuto záměru se může kdokoliv přihlásit. O pronájmu nebytového prostoru rozhoduje RMO.

Smlouvy jsou uzavírány většinou na dobo určitou (od 1 do 5 let), příp. na dobu neurčitou.

Výše nájmu je stanovena dle Zásad pro určení výše nájmu, je závislá na umístění nebytového prostoru a způsobu jeho využití.