Řidičský průkaz - vydání, výměna

Upraveno: 18.06.2024

Základní informace

Výměna, změna, ukončení platnosti řidičského průkazu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Řidičské průkazy mohou být vydávány pouze odborně a zdravotně způsobilým osobám, tzn. osobám, které získaly řidičské oprávnění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání žádosti o vydání řidičského průkazu. Žádost vytiskne pracovník na přepážce.

V případě vypršení platnosti ŘP lze  elektronicky požádat o nový řidičský průkaz (tzv. e-podání). Požádat lze přes Portál občana.

Dotčené instituce

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působnosti.

Kdo je oprávněná (nebo i zastupující) osoba?

Oprávněnou osobou k podání žádosti o vydání ŘP je pouze držitel řidičského oprávnění.
Vydaný řidičský průkaz může vyzvednout i zastupující osoba na základě ověřené plné moci.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – registr řidičů):


Kontakty na pracovníky registru řidičů (RŘ)

Lenka Chejnová

553 756 907

Referentka oddělení registru řidičů

Bc. Eva Vaňková

 553 756 906

  Referentka oddělení registru řidičů

 

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

 

Co si musím připravit, přinést

  • Občanský průkaz
  • V případě výměny řidičského průkazu přineste i stávající řidičský průkaz

    Žádost o vydání vytiskne pracovnice na pracovišti registru řidičů.

Termíny a lhůty

Běžná lhůta pro vydání řidičského průkazu je 20 dnů.

Tzv. blesk k vyzvednutí do 5 pracovních dnů.

Poplatky

  • Za vydání v běžné lhůtě: 200 Kč
  • Za vydání zrychlené tzv. „blesk“: 700 Kč
  • Výměna ŘP ze zákona (konec platnosti): bezplatně

Správní poplatky se hradí v hotovosti nebo platební kartou na pracovišti registru řidičů.

Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

Správní trest

Podle zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Související informace