Žádost o vydání řidičského průkazu

Upraveno: 20.10.2023
Řidičské průkazy mohou být vydávány pouze odborně a zdravotně způsobilým osobám, tzn. osobám, které získaly řidičské oprávnění.

Základní informace

Výměna, změna, ukončení platnosti řidičského průkazu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Držitel řidičského oprávnění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání žádosti o vydání řidičského průkazu. Žádost vytiskne pracovník na přepážce.

Dotčené instituce

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – registr řidičů):

Kontakty na pracovníky registru řidičů (RŘ)
Lenka Chejnová 553 756 907 Referentka oddělení registru řidičů
Bc. Eva Vaňková 553 756 906 Referentka oddělení registru řidičů

Úřední hodiny:

PO 8.00–17.00
ÚT zavřeno
ST 8.00–17.00
ČT 8.00–14.00
PÁ 8.00–14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Fotografie už není zapotřebí – pracovník na přepážce si fotografie stáhne z evidence obyvatel nebo Vás přímo vyfotí na místě. Platný doklad totožnosti, řidičský průkaz (pokud se jedná o výměnu). Formuláře Žádost o vydání řidičského průkazu vytiskne pracovník na přepážce. Vytištěnou žádost žadatel po kontrole stvrzuje svým podpisem (elektronicky). Správní a jiné poplatky Za vydání prvního ŘP nebo při změně údajů v řidičském průkazu je správní poplatek 200 Kč, pokud je požadováno vyřízení žádosti do 5 pracovních dnů, správní poplatek je 700 Kč. Poplatek se hradí na pracovišti registru řidičů. Lhůty pro vyřízení 20 dnů nebo na žádost 5 pracovních dnů. Možnost řešit elektronicky: Lze plně elektronicky požádat o nový řidičský průkaz v případě vypršení platnosti (tzv. e-podání). Požádat lze přes Portál občana s využitím datové schránky.

Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

Správní trest

Podle zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.