Řidičské průkazy - vydání, výměna

Upraveno: 20.10.2023

Řidičské průkazy mohou být vydávány pouze odborně a zdravotně způsobilým osobám, tzn. osobám, které získaly řidičské oprávnění.

Řeší odbor dopravyoddělení dopravně správních agend – registr řidičů

Kdo je oprávněná (nebo i zastupující) osoba?

Oprávněnou osobou při podání žádosti je pouze osobně daný držitel řidičského oprávnění. Vydaný řidičský průkaz může vyzvednout i zastupující osoba na základě ověřené plné moci.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – registr řidičů):

Kontakty na pracovníky registru řidičů (RŘ)

Lenka Chejnová

553 756 907

Referentka oddělení registru řidičů

Bc. Eva Vaňková

 553 756 906

  Referentka oddělení registru řidičů

 

Co si musím připravit, přinést

  • Občanský průkaz
  • Žádost o vydání je k dispozici na pracovišti registru řidičů
  • V případě výměny řidičského průkazu i stávající řidičský průkaz

Termíny a lhůty

Běžná lhůta pro vydání řidičského průkazu činí 20 dnů.

Tzv. blesk do 5 dnů ode dne podání.

Poplatky

  • Za vydání v běžné lhůtě: 200 Kč
  • Za vydání zrychlené tzv. „blesk“: 700 Kč
  • Výměna ŘP ze zákona (konec platnosti): bezplatně

Správní poplatky se hradí v hotovosti nebo platební kartou na pracovišti registru řidičů.

Související informace