Úřad on-line - Dopravně správní agendy

Upraveno: 20.04.2020
Z této stránky lze on-line REZERVOVAT termín k odbavení ve službách dopravně správních agend, ZRUŠIT svůj rezervovaný termín, zjistit aktuální stav v odbavování služeb dopravně správních agend, ověřit, zda je váš řidičský průkaz již připraven k vyzvednutí.

 Z této stránky lze on-line:

Důležité informace a upozornění - dopravně správní agendy

Pomocí ON-LINE REZERVACE si můžete v dané službě podle svých časových možností zvolit úřední den a hodinu, kdy se na úřad dostavíte. Rezervaci termínu lze provádět až na 90 dní dopředu. K úspěšnému použití aplikace potřebujete funkční e-mailovou adresu, na kterou Vám bude doručen odkaz pro potvrzení rezervace a následně PIN kód. Ten pak při návštěvě úřadu v rezervovaném termínu zadáte na dotykové obrazovce vyvolávacího zařízení. Bude Vám vydáno specifické pořadové číslo, které bude přednostně vyvoláno ihned jakmile se uvolní příslušné pracoviště, tj. zpravidla do 15 minut od zadání PIN kódu.

Je nezbytné se dostavit nejpozději před uplynutím rezervované doby odbavení. Při zmeškání rezervovaného času již systém přidělený PIN kód neakceptuje. Odbavení v takovém případě bude možné pouze podle aktuálního pořadí klientů v příslušné službě na základě odebrání běžného pořadového čísla.

Svoji rezervaci můžete s pomocí přiděleného PIN kódu kdykoli přede dnem, ve kterém máte rezervovaný termín, zrušit. Na zrušenou rezervaci však již nelze požadovat odbavení.

Ve vlastním zájmu uveďte SKUTEČNÉ údaje pouze JEDINÉ osoby, pro kterou je rezervace určena. Osoba s jinými údaji NEBUDE odbavena. Konkrétní rezervace na pracovišti registru silničních vozidel a techniků registru silničních vozidel je určena výhradně pro JEDNO vozidlo v konkrétní jediné službě, na registru řidičských oprávnění pro vyřízení JEDNÉ žádosti. Chcete-li, aby byla odbavena jedna osoba s více vozidly nebo žádostmi, rezervujte si v příslušném dni příslušný počet termínů v požadovaných službách.

Z provozních důvodů není možné zaměňovat jednotlivé služby. Budete-li požadovat odbavení v jiné službě, než kterou jste si rezervovali, nebude Vám vyhověno a budete vyzváni k odebrání běžného pořadového čísla v požadované službě. Pak bude třeba vyčkat na jeho vyvolání dle aktuálně přiděleného pořadí. Počet rezervací je z provozních důvodů omezen. I proto není bohužel možné vyhovět všem zájemcům o rezervaci. Dodržíte-li rezervovaný den a čas, budete v požadovaném termínu přednostně obslouženi.

Všechna tato opatření jsou nezbytná v zájmu zachování plynulosti odbavování všech klientů, neboť nelze příliš znevýhodnit neobjednané klienty. Děkujeme za Vaše pochopení.

Vstup do ON-LINE REZERVACE dopravně správní agendy

Související informace