Vyhodnocení Dotačních programů 2017

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 20. zasedání dne 12. 12. 2016 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2017.

Vyhodnocení jednotlivých dotačních programů za rok 2017 včetně přidělení dotací je uvedeno v samostatném souboru ke stažení (viz blok Soubory ke stažení). 

Smlouvy s příjemci dotací

Příjemci finanční dotace budou vyzváni příslušným odborem Magistrátu města Opavy k podpisu smlouvy (v průběhu 1. čtvrtletí roku 2017).

Povinnosti příjemců dotací při prezentaci finanční spoluúčasti

Finanční spoluúčast Statutárního města Opavy (poskytovatele dotace) musí být prezentována vhodným způsobem během všech činností realizace projektu, při jeho zahájení, v průběhu realizace i při prezentaci projektu, např. v médiích, na internetu, v interních nebo výročních zprávách o realizaci projektu apod.

Příjemce je povinen postupovat dle Podmínek užití loga a vypůjčení banneru/roll upu ( viz blok Soubory ke stažení).

Upozorňujeme příjemce, že v případě akcí je nutno banner či roll up vždy použít, a tobez ohledu na termín uzavření smlouvy.

Upozorňujeme, že k závěrečnému vyúčtování projektu je nutno doložit způsob prezentace Statutárního města Opavy (fotodokumentace apod.).

Povinnosti příjemců dotací před pořádáním akcí

Příjemce je povinen písemně na e-mailovou adresu určenou Programem ( granty-kultura@opava-city.cz granty-prevence@opava-city.cz granty-evvo@opava-city.cz oznámit poskytovateli alespoň 14 dnů předem termín a místo konání každé akce pořádané v rámci realizace projektu (v případě, že termín akce nebyl přesně stanoven v rámci žádosti) a umožnit nejvýše 3 zástupcům poskytovatele bezplatnou a ničím nepodmíněnou účast na dané akci. 

Odpovědi na dotazy příjemců dotací

V případě dotazů se můžete obracet na kontaktní osoby uvedené ve vyhlášení jednotlivých dotačních programů.

 

Stručný přehled vyhodnocení jednotlivých programů

 

Program KULTURA 2017

 

K 1/17 Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže   

podány 4 žádosti

požadavek: 90.900,- Kč

rozděleno: 90.900,- Kč

podpořeny 4 žádosti 

 

K 2/17 Podpora kulturních akcí ve městě

podáno 50 žádostí

požadavek: 2.195.600,- Kč

rozděleno: 1.357.500,- Kč

podpořeno 36 akcí (z toho 12 akcí bylo kráceno)

 

K 3/17  Reprezentace města

podáno 7 žádostí

požadavek: 239.500,- Kč

rozděleno: 100.000,- Kč

podpořeno 5 žádostí (z toho 3 žádosti byla kráceny)

 

Celkem požadavek Kultura: 2.526.000,- Kč

Rozděleno: 1.548.400,- Kč

K rozdělení: 1.800.000,- Kč

Zůstatek: 251.600,- Kč

 

Program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2017

 

ZP1/17  Podpora akcí a aktivit EVVO

Podáno 5 žádostí

požadavek: 167.600,- Kč

rozděleno: 147.600,- Kč

podpořeno 5 žádostí (z toho 1 žádost byla krácena)

 

ZP2/17  Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí

Podány 2 žádosti

požadavek: 122.500,- Kč

rozděleno: 122.500,- Kč

podpořeny 2 žádosti

 

ZP3/17  Podpora opatření ve prospěch životního prostředí

Podány 4 žádosti

Požadavek: 136.500,- Kč

rozděleno: 136.500,- Kč

podpořeny 4 žádosti

 

Celkem požadavek ŽP a EVV: 426.600,- Kč

Rozděleno: 406.600,- Kč

K rozdělení: 500.000,- Kč

Zůstatek: 93.400,- Kč  

 

Program PREVENCE KRIMINALITY 2017

 

PK 1/17  Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže do 26 let

Podáno 10 žádostí

požadováno: 181.000,- Kč

rozděleno: 75.000,- Kč

podpořeny 4 žádosti

 

PK 2/17  Podpora pravidelné činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků a různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií

Podáno 15 žádostí

požadavek: 480.800,- Kč

rozděleno: 398.800,- Kč

podpořeno 11 žádostí  

 

PK 3/17 Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality

Podány 3 žádosti

požadavek:  53.000,- Kč

rozděleno:  26.200,- Kč

podpořeny 2 žádosti (z toho 1 krácena – zůstatek fin. prostředků pro program)

 

Celkem požadavek PREVENCE: 714.800,- Kč

Rozděleno: 500.000,- Kč

K rozdělení: 500.000,- Kč

Zůstatek: 0,- Kč