Výběrové řízení na uvolněný městský byt

Upraveno: 07.04.2020
Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení 1 volný byt 1+1 v městském domě na adrese Masarykova třída 14 v Opavě. Obálky s nabídkami se budou otevírat 8. října 2018. O výsledku vás budeme informovat na webu města.

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení 1 volný byt. Jedná se o byt velikosti 1+1 na adrese Masarykova třída 14 v OpavěTermíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 12. 9. 2018 a 26. 9. 2018 a začínají vždy v  9.00 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě.  Informace o způsobu výběrového řízení, podmínkách a termínu ukončení přijímání přihlášek, budou podrobně uvedeny na vyvěšeném oznámení nebo budou podrobně vysvětleny na prohlídkách bytů

Výběrové řízení je založeno na principu nabídky výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „Žádosti o pronájem městského bytu“. V této souvislosti upozorňujeme občany, že bylo oproti původním zásadám změněno kriterium pro výběr nájemce pro uvolněné byty. Nově se pořadí nabídek žadatelů stanoví tak, že se na nejvyšším místě umístí nabídka,  která  se nejvíce blíží nájemnému vypočtenému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt a k tomuto průměru se navíc připočte 0,5 % za každého žadatele na konkrétní byt.

Otevírání obálek s žádostmi o pronájem městského bytu se uskuteční za přítomnosti veřejnosti v zasedací místnosti Rady města,  Horní náměstí 69 v Opavě, v přízemí budovy vlevo od výtahu dne 8. 10. 2018 ve 1400.

Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle 553 756 804.

Oddělení správy a evidence budov - odbor majetku města

 

Ke stažení