Pátá úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Opava 2020

Projekt „Zpracování územně analytických podkladů (ORP Opava)“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Územně analytické podklady jsou od 1. 1. 2007 novým institutem územního plánování. Pořizují se podle § 25 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, pro území obce s rozšířenou působností a jsou podkladem pro tvorbu územních plánů a regulačních plánů. Obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (tzv. limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (tzv. rozbor udržitelného rozvoje území). 

První územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Opava z roku 2008 byly spolufinancovány z Integrovaného operačního programu – Evropského fondu regionálního rozvoje. Podpora při zavádění ÚAP ORP Opava, v celkové hodnotě 2.082.500,- Kč, z toho způsobilé výdaje dosáhly 1.100.000,- Kč a nezpůsobilé výdaje 982.500,- Kč. Město Opava jako příjemce dotace obdrželo na projekt dotaci o celkové výši 1.100.000,- Kč. Z této sumy dotace ze strukturálních fondů činila celkem 935.000,- Kč a částka ve výši 165.000,- Kč byla hrazena ze státního rozpočtu. 

Pátá aktualizace územně analytických podkladů ÚAP ORP Opava byla pořízena v roce 2020. Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na odboru výstavby a územního plánování Magistrátu města Opavy. 

Kontakt

Ing. Jiří Polčík
odbor výstavby a územního plánování
Magistrát města Opavy
Pracoviště Krnovská 71C

746 01 Opava
tel: 553 756 858
jiri.polcik@opava-city.cz

Mapy

Poznámka: Jednotlivé mapy jsou ve formátu PDF

Výkres hodnot území

Legenda
Mapa 1
Mapa 2
Mapa 3
Mapa 4
Mapa 5
Mapa 6
Mapa 7
Mapa 8
Mapa 9
Mapa 10
Mapa 11
Mapa 12
Mapa 13
Mapa 14
Mapa 15
Mapa 16

Výkres limitů využití území

Legenda 1
Legenda 2
Mapa 1
Mapa 2
Mapa 3
Mapa 4
Mapa 5
Mapa 6
Mapa 7
Mapa 8
Mapa 9
Mapa 10 
Mapa 11
Mapa 12
Mapa 13
Mapa 14
Mapa 15
Mapa 16

Výkres záměrů na provedení změn v území

Legenda
Mapa 1
Mapa 2
Mapa 3
Mapa 4

Problémový výkres

Legenda
Mapa 1
Mapa 2
Mapa 3
Mapa 4
Mapa 5
Mapa 6
Mapa 7
Mapa 8
Mapa 9
Mapa 10
Mapa 11
Mapa 12
Mapa 13
Mapa 14
Mapa 15
Mapa 16

 

Textová část

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Opava

Poznámka: Jednotlivé dokumenty jsou ve formátu PDF

Rozbor udržitelného rozvoje území (RURU)
Podklady pro Rozbor udržitelného rozvoje území (PRURÚ)
Doklad o projednání V. aktualizace ÚAP

 

Karty jednotlivých obcí

Branka u Opavy | Bratříkovice | Brumovice | Budišovice | Dolní Životice | Háj ve Slezsku | Hlavnice | Hlubočec | Hněvošice | Holasovice | Hrabyně | Hradec nad Moravicí | Chlebičov | Chvalíkovice | Jakartovice | Jezdkovice | Kyjovice | Lhotka u Litultovic | Litultovice | Mikolajice | Mladecko | Mokré Lazce | Neplachovice | Nové Sedlice | Oldřišov | Opava | Otice | Pustá Polom | Raduň | Skřipov | Slavkov | Služovice | Sosnová | Štáblovice | Stěbořice | Štítina | Těškovice | Uhlířov | Velké Heraltice | Velké Hoštice | Vršovice

 

Pasport údaje o území

Pasport údaje o území (příloha č. 2 vyhlášky 500/2006 Sb.) ve formátu PDF
Pasport údaje o území (příloha č. 2 vyhlášky 500/2006 Sb.) ve formátu DOC