Odbor obecní živnostenský úřad

Obecní živnostenský úřad zařazený pod strukturu magistrátu jako jeden z jeho odborů vyřizuje veškerou agendu spojenou s živnostenským podnikáním (tj. živností ohlašovací volné, řemeslné, vázané a koncesované). Jedná se o centrální registrační místo, které umožňuje podnikatelům, aby na jednom místě vyřídili své záležitosti vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. V rámci kontaktního místa CzechPOINT vydává výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku.

Vedoucí odboru: Ing. Vratislav Havelka

Kontakty na pracovníky odboru

Agenda odboru:

 • v rozsahu působnosti úřadu s rozšířenou působností zabezpečuje činnosti živnostenského úřadu na úseku živnostenského podnikání, týkající se živnosti ohlašovací volné a živností řemeslných, vázaných a koncesovaných 
 • v rozsahu působnosti úřadu s rozšířenou působností zabezpečuje činnosti související s evidováním zemědělských podnikatelů podle zákona o zemědělství 
 • provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona 
 • provádí kontrolu evidence zemědělského podnikatele 
 • vede sankční řízení o pozastavení provozování živnosti nebo rušení živnostenského oprávnění v případě porušování právních předpisů 
 • poskytuje poradenskou a konzultační činnost v oblasti živnostenského zákona 
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku a evidence zemědělského podnikatele 
 • jako centrální registrační místo (CRM) umožňuje podnikatelům, aby učinili některé úkony vůči finančnímu úřadu, příslušné správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně 
 • vydává výpisy z živnostenského rejstříku a z evidence zemědělského podnikatele 
 • v rámci zřízeného pracoviště kontaktního místa Czech POINT vydává výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku 
 • zajišťuje agendu související se zkouškami řidičů taxislužby k prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu, ochrany spotřebitele a obsluhy taxametru jako podmínky provozování taxislužby na území města Opavy 

 

Výsledky kontrol za rok 2016

Výsledky kontrol za rok 2015

Výsledky kontrol za rok 2014

Životní situace, které řeší tento odbor

Formuláře ve správě odboru

Od roku 2008 mohou podnikatelé využít elektronické podání pomocí Jednotného registračního formuláře, který nahrazuje různé typy formulářů pro podání, která podnikatel musel učinit. Aplikaci k vytvoŕení a odeslání Jednotného registračního formuláře najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kategorie: