Výzva pro prodejce na vánoční trhy

Výzva pro prodejce na vánoční trhy

Zájemci o podnájem stánků mohou podávat své nabídky do 2. srpna 2019. Vánoční trhy Opava budou letos probíhat od 25. listopadu do 23. prosince. Na Dolním náměstí bude umístěno 29 stánků, přičemž na náměstí Horním bude v provozu jeden stánek s punčem a jeden stánek s občerstvením již od 25. října, letos nově i po dobu konání vánočních trhů a po jejich skončení, nejdéle však do 5. ledna 2020. 

„Připravujeme pestrý doprovodný program sestavený z celostátně známých i místních kapel a souborů. Nebude chybět populární hudba, komponované pořady, folklor, divadelní představení, dílničky, řemeslné městečko a další atrakce pro děti. Letos nově plánujeme také oživení Horního náměstí po dobu konání trhů nejrůznějšími vánočními dekoracemi a objekty,“ uvedla Magdaléna Hájková z odboru kancelář primátora. Veškeré podrobnosti k podávání přihlášek najdete v přiložené výzvě.

Přihlášky k příslušné kategorii prodejního sortimentu včetně pravidel vánočních trhů jsou taktéž přiloženy ke stažení.