Dotační programy na rok 2016

Upraveno: 28.01.2020
Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 13. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2016 a vyhlásilo je ke dni 9. 2. 2016 s termínem odevzdání žádostí od 10. 3. 2016 do 17. 3. 2016 včetně.

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 13. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2016 a vyhlásilo je ke dni 9. 2. 2016 s termínem odevzdání žádostí od 10. 3. 2016 do 17. 3. 2016 včetně.

Jedná se o tyto dotační programy: 

Dotační program SPORT 2016 – 4.350.000,- Kč

Dotační program KULTURA 2016 – 1.800.000,- Kč

Dotační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2016 – 500.000,- Kč

Dotační program PREVENCE KRIMINALITY 2016 – 300.000,- Kč

 

Termíny   

Žádosti o dotaci je možno podávat: od 10. 03. 2016 do 17. 03. 2016 (včetně) dle podmínek dotačních programů.

Doporučení:  Před vyplňováním žádosti si prosím důkladně prostudujte konkrétní dotační program.