Primátor

 Primátor Opavy

Ing. Tomáš Navrátil

Telefon: 553 756 201 

E-mail: tomas.navratil@opava-city.cz

Svěřené úseky: 

  • oblast vnějších vztahů, cestovního ruchu a zahraniční spolupráce,
    financí, interního auditu a kontroly, přípravy a realizace investic a
    Městský dopravní podnik Opava a.s.

Vzdělání:

Název školy: Obchodní akademie a Střední zemědělská škola

Období: 1998 - 2002

Dosažená kvalifikace: Maturitní vysvědčení

Studijní obor: Agropodnikání

Název školy: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta: Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Katedra: Životního prostředí v průmyslu

Studijní obor: Ochrana životního prostředí v metalurgii

Období: 2002 - 2008

Dosažená kvalifikace: Diplom - akademický titul "Ing"

Název školy: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta: Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Katedra: Ekonomiky a managementu v metalurgii

Studijní obor: Řízení průmyslových systémů

Zaměření: Strategické řízení podniku

Období: 2010 - 2013 - studium přerušeno

Dosažená kvalifikace: Doktorské studium

Pracovní zkušenosti:

Období: od 11/2017

Společnost: Martech Holding a.s.

Funkce: Generální ředitel

Období: 01/2016-11/2017

Společnost: Martech Holding a.s.

Funkce: Obchodní ředitel

Období: 08/2008 - 12/2015

Společnost: BONATRANS GROUP a.s.

Funkce: Zástupce ředitele kvality

Vedoucí integrovaného systému řízení

Specialista integrovaného systému řízení - interní auditor

Vedoucí oddělení ochrany ŽP, bezpečnosti práce a požární ochrany

Jazykové znalosti:

anglický jazyk, německý jazyk

 

 

 

 

 

Kategorie: