Čestní občané

Jaká je tradice v udělování čestného občanství v Opavě? První zmínky jsou v Knize opavských měšťanů, která je vedena od roku 1723. Do této knihy se po projednání v městské radě zapisovala jména obyvatel, jímž bylo uděleno právo měšťanské. Do roku 1850 je zde uvedeno 3,5 tisíce jmen. 

V roce 1842 byl přijat nový řád, podle kterého byli jmenováni čestní občané města. V roce 1842 jsou takto poctěni Thomas Zaunar (profesor gymnázia), Faustin Ens (profesor a spoluzakladatel gymnazijního muzea). Roku 1847 zde figurují jako čestní občané advokát Josef Alt, dvorní rada Josef Witteczek, archivář Karl Wenzelides, roku 1850 starosta města Moritz Rossy, zemský místodržitel Josef Kalehberg a policejní president Josef Sedlnitzki. 

Do roku 1919 je jmenováno 46 čestných občanů města. Jsou mezi nimi například starostové města Franz Hauer (1902), Emil Rochowanski (1905), Walter Kudlich (1919), zemský hejtman Larisch-Mönnich (1916). Během dvou světových válek se písemnosti o jmenování nedochovaly. Z dobového tisku se dozvídáme, že čestnými občany byli jmenováni T. G. Masaryk (1924) a Edvard Beneš (1937). 

Po osvobození byli jmenováni čestnými občany Petr Bezruč (25. 9. 1945), Zdeněk Nejedlý (5. 3. 1946), Klement Gottwald (12. 4. 1946), Joža David (11. 5. 1946), Josef Stalin (24. 4. 1947) a opět Klement Gottwald (23. 11. 1947). 

Další čestní občané se dočkali jmenování až v dubnu 1974. Jednalo se o důstojníky Sovětské armády A. J. Krikuna, J. P. OleninaM. Š. AznaurjanaI. L. Kandareliho, kteří se zúčastnili osvobozovacích bojů o Opavu. V roce 1975 to byli sovětští generálové Novožilov a Žebrunov

Dne 15. března 1994 schválilo zastupitelstvo města Opavy novou vyhlášku o udělování čestného občanství. Podle něj pak bylo 6. května 1994 uděleno čestné občanství Václavu Havlovi a Pavlu Tigridovi. O rok později, konkrétně 3. června 1995 pak zastupitelstvo města zbavilo čestného občanství města J. V. Stalina a Klementa Gottwalda.