Vyhlídal Jan

* 27. 4. 1861 Hluchov u Prostějova – + 18. 6. 1937 Vyškov 

Katolický kněz, etnograf, spisovatel. 

V Olomouci vystudoval gymnázium i teologii a jako kněz potom působil ve Velké nad Veličkou, Dobromilicích na Hané, Opavě-Jaktaři, Hulíně, Lobodicích a ve Švábenicích.

Pro Vyhlídala mělo značný význam osmileté působení v Opavě v l. 1890 – 1898. Účastnil se osvětové a národně-politické práce a přitom si všímal života a zvyků lidí, zaujaly ho staré zvyklosti, obřady a popěvky. Pozornost věnoval národopisným zvyklostem, lidovým krojům, malířství i písním na Opavsku, ale také i na Těšínsku. Sebral mnoho etnografického materiálu a z něj pak publikoval. Vydal např. knižně „Slezské svatby“ (1894), dvoudílné „Naše Slezsko“ ( 1900-1), časopisecky „O slezských karkulích a čapkách“(1893), „O kroji slezském na Opavsku“ (1894), „O kroji na Těšínsku“ (1895), „Ze života slezských pastevců“ (1896), „Z pověr a zvyků lidu slezského“ (1897), „O povaze lidu slezského“ (1903) – vesměs publikováno ve Věstníku Matice opavské. Nemalou pozornost věnoval také Hlučínsku, postavení tzv. „Moravců“ v pruském Slezsku, např. v titulech „Pod jarmem“ (1906), „Pod perutěmi pruského orla“ (1910), „Pod žezlem pruských králů“ (1930), ale také „Písně Čechů v pruském Slezsku“ (1904).

PhDr. Josef Gebauer