Chorynský Ignác Dominik hrabě z Ledské

*1729 Pačlavice u Kroměříže – + 30. 11. 1792 Velké Hoštice

Zemský hejtman v pruské i rakouské části Slezska, majitel panství Velké Hoštice, sponzor umění na Opavsku a Krnovsku. 

Pocházel z českého šlechtického rodu etablovaného na území východních Čech a povýšeného do panského stavu v roce 1710; titul hraběcí obdrželi roce 1761. Ignác Dominik se narodil jako třetí z osmi dětí Františka Karla Chorynského z Ledské, jehož předkové sídlili od roce 1670 v Pačlavicích u Kroměříže, zároveň jim však náleželo panství Veselí nad Moravou se zámkem a ve východních Čechách ještě zámky Fořt a Studenec.

Ignác Dominik Chorynský přesídlil na Opavsko v roce 1754, kde získal panství Velké Hoštice. Na místě původního vyhořelého zámku nechal v sídle panství vystavět v pozdněbarokním slohu nový zámecký objekt a zvelebil zámeckou zahradu. Sňatkem s Marií Barborou z Hodic v r. 1755 získal věnem panství Štítinu, kde zakládal odprodejem pozemků svobodné zahradnické usedlosti. Z tohoto manželství vzešla jediná dcera Anna Maria, Ignácova manželka Marie Barbora v roce 1785 zemřela. Ve druhém manželství s Marií Antonií hraběnkou Ladronovou měl dceru Antonii a syna Jana, který jako hejtman pruského vojska padl v roce 1813 v bitvě u Lipska.

Hrabě Ignác D. Chorynský zastával v letech 1760–1770 úřad zemského hejtmana v pruské části Slezska a potom byl až do smrti zemským hejtmanem v rakouské části Slezska. Šlechetným a rozvážným vystupováním si získal jako diplomat oblibu u pruského krále i císařského vídeňského dvora. Hejtmanský úřad vykonával na zámku ve Velkých Hošticích, i když v Opavě získal od pánů z Vrbna na Panské ul. palác (později nazvaný Blücherův).

Chorynský patřil ve své době na Opavsku a Krnovsku k největším příznivcům a mecenášům umění. Jeho opavský palác i zámek ve Velkých Hošticích se staly středisky slezského kulturního a společenského života, kam se sjížděla šlechta z dalekého okolí. Chorynský na svém zámku zřídil stálou kapelu vedenou hudebním skladatelem Josefem Puschmannem, který u svého pána vykonával zároveň funkci kancelisty. Hrabě na svém zámku soustředil rozsáhlou uměleckou sbírku a zvláště proslula jeho obrazárna.

Na sklonku života se Ignác D. Chorynský dostal do vleklé soudní rozepře se svým zetěm Josefem hrabětem Sprinzensteinem a jeho manželkou, svou starší dcerou, o majetkový podíl po matce. Soudní proces připravil hraběte Chorynského téměř o celý majetek.

PhDr. Josef Gebauer