Schössler Josef Jan

* 7. 1. 1761 Rýmařov – + 3. 5. 1834 Opava 

Doživotní purkmistr města Opavy. 

Papírnický tovaryš Jan Schössler ze Staré Vsi se oženil 26. 11. 1759 s Marií Viktorií, dcerou místního rýmařovského měšťana Dominika Grossera v městečku Rýmařově. Díky tomuto sňatku se později stal spolumajitelem rýmařovské papírny. Jako prvorozený se manželům Schösslerovým narodil syn Josef Jan Kašpar a později další 4 děti, ale záhy všechny potkala velká rána, otec jim zemřel nečekaně ve věku 44 let. Matka se znovu provdala za bohatého mlynáře Leopolda Wintera z Horního Václavova a měla s ním další dvě děti. Díky svému bohatému otčímovi mohl Josef Jan absolvovat středoškolské studium v Brně a vysokoškolská práva ve Vídni. V roce 1789 nastoupil místo sekretáře magistrátu v Opavě a 5. 5. 1794 se tam také musel oženit s Theklou, dcerou městského knoflíkáře Stockerta, neboť se novomanželům již 26. 8. 1794 narodila dcera Thekla Terezie Josefa. Další dítě teprve po 6 letech jim po porodu zemřelo a dědice se dočkali až 7. 7. 1805 v synu Kašparu Josefu Janu Adamovi.

V úřadě vynikl organizačními schopnostmi a vzděláním. Měl zálibu v umění, přírodních vědách a hrál na čelo. Byl stoupenec osvícenství a obdivovatel císaře Josefa II. Již 13. 10. 1796 nahradil v úřadě těžce nemocného purkmistra Jiřího Oehlera, a jelikož se osvědčil, byl 7. 9. 1797 zvolen druhým doživotním purkmistrem Opavy. Patřil k propagátorům městské zeleně, nechal vysázet Alej přátelství mezi knížecím zámkem a Hradeckou městskou bránou, založil Městský park (sady) za městem a kolem historického jádra Opavy prosadil místo zbořených hradeb kiosky – prstenec promenádních parků. Osvědčil se za napoleonských válek při průtazích vojsk městem jako výborný zásobovač a ubytovatel. A v této chmurné době prosadil v roce 1804 na Horním nám. stavbu divadla. Zájem o přírodní vědy jej svedl do kontaktu s rytířem Frant. Mückuschem a prof. gymnázia Faustinem Ensem. Prosadil také v roce 1814 založení našeho nejstaršího muzea právě v Opavě. Jako výborný organizátor a hostitel se podílel na uspořádání kongresu Svaté aliance v roce 1820, kdy se v Opavě sešlo na 600 předních diplomatů celé Evropy včetně hlav tří velmocí, Pruska, Rakouska a Ruska. Podporoval také průmyslový rozvoj, např. se zasloužil v roce 1824 o výstavbu opavského pivovaru.

PhDr. Josef Gebauer