Weichs zur Wenne, rodina

Přídomek tohoto šlechtického rodu, jehož historie sahá až do 12. století, se váže k jedné bavorské vesnici nedaleko městečka Dachau. Jedna z linií rodu se usadila v Nizozemí, Holandsku.

Adolf Weichs zur Wenne se narodil 13. října 1813 na hradě Geijsteren v dnešním Nizozemsku. Jeho otec Karl Kaspar říšský hrabě Weichs zur Wenne, si vzal za ženu Marii Annu, rozenou říšskou hraběnku von Hoensbroech. Jako čtvrtý ze šesti dětí nemohl Adolf pomýšlet na převzetí rodového majetku, proto se stal profesionálním vojákem. Sloužil v rakouské armádě. Když se v roce 1859 se v Opavě oženil, byl majorem 8. kyrysnického pluku. Sňatek byl uzavřen v opavském farním kostele svatého Ducha 12. května 1859.

Manželkou Adolfa Weichs zur Wenne se stala příslušnice slezského šlechtického rodu Marie Františka Hennová z Henneberka. Narodila se na zámku ve Stěbořicích 8. června 1833. Její otec, Erdmann Julius svobodný pán Henn z Henneberka, byl příslušný do pruského Slezska. Matkou byla Františka, dcera majitele stěbořického panství Karla rytíře Pino z Friedenthalu, guberniálního rady a také opavského krajského hejtmana. Kmotrem malé Marie byl Franz Mückusch von Buchsberg, vysloužilý kapitán a jeden ze zakladatelů opavského gymnazijního muzea.

V manželství Adolfa a Marie Weichs zur Wenne se narodili synové Max (*1860) a Friedrich (*1865). Za své služby byl Adolf jmenován skutečným císařsko-královským komořím. V Opavě bydlela rodina penzionovaného majora nejprve ve starém renezančním domě na rohu ulic U fortny a Na Valech. Od roku 1870 bydleli na Školském okruhu (dnes Olbrichova) č. 1 v rohovém domě, kde se dnes nachází pizzerie.

Baron Adolf Weichs zur Wenne zemřel na následky zánětu pohrudnice 16. června 1887. Pohřben byl o dva později na městském hřbitově v místech dnešního kostela sv. Hedviky. Druhý v pořadí byl do rodinné hrobky pochován mladší syn Friedrich, jenž zemřel 7. srpna 1889 ve 23 letech na následky plicní tuberkulózy.

Baronka Marie Weichs zur Wenne se po smrti manžela přestěhovala do domu na Alžbětině (dnes Lidická) ulici č. 18 až do své smrti. Zemřela 16. února 1912 na následky srdeční slabosti. Pohřbena byla o dva později, a to již na nový opavský městský hřbitov. Syn Max sem nechal přenést náhrobek ze starého hřbitova, včetně exhumovaných ostatků svého otce a bratra.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 14, třída I, hrob 10)  Zobrazit hrob na mapě

Jako poslední byl do hrobu pochován Max Weichs zur Wenne. Byl státním úředníkem u zemské vlády slezské v Opavě, mimo jiného také ve funkci tajemníka zemského prezidenta Josefa Thun-Hohensteina, který tento úřad zastával v letech 1898 až 1905. V roce 1902 mu císař udělil rytířský kříž Řádu Františka Josefa. Až do roku 1919 byl okresním hejtmanem ve Frývaldově (dnes Jeseník), kde také žil jako penzista až do své smrti. Zemřel 4. prosince 1938 na následky mozkové příhody. Byl převezen do Opavy a pohřben do rodinné hrobky 7. prosince 1938. Protože Max byl svobodný, uzavřela se jeho smrtí tato rodové linie rodu Weichs zur Wenne.

Náhrobek, jehož autorem je Julius Kellner, je ozdoben rodovým znakem. Stříbrný štít s černým vydutým hrotem. Dva klenoty jsou totožné, na červeném polštáři sedící opice se zlatým zrcátkem mezi rozevřenými křídly, pravé stříbrno-černě kosmo dělené a levé šikmo dělené černo-stříbrné. Přikryvadla černo-stříbrná.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.