Hans Václav

* 23. 9. 1866 Ivančice – + 22. 7. 1915 Opava

Redaktor Opavského týdenníku.

Narodil se v rodině kancelisty okresního soudu v Ivančicích Mikuláše Hanse a jeho ženy Terezie rozené Svobodové. Byl pokřtěn jmény Václav Vladimír. Studoval na nižším gymnáziu v Brně a následně na hospodářské škole v Ivančicích. Po studiu nastoupil jako hospodářský adjunkt na velkostatku Rantířov nedaleko Jihlavy. Když byl Hans odveden k vojsku, po absolvování vojenské služby zůstal v armádě a 12 let sloužil jako strážmistr ve vojenském hřebčinci. Do Opavy přišel Václav Hans v roce 1897.

Zde nastoupil ve státním depotu hřebců, který měl v Opavě na dnešní Jaselské ulici své stanoviště označené číslem 3. Hans pracoval jako účetní oficiál I. třídy. Dne 12. června 1897 si vzal v kostele sv. Ducha za manželku tehdy osmnáctiletou Evženii Čechovou. Narodila se v roce 1879 v Dolních Životicích a její otec Karel Čech byl v Opavě solicitátorem, což byl právní zástupce s omezeným oprávněním jen k některým úkonům.

Po odchodu z armády pracoval Václav Hans krátce jako úředník u opavského okresního hejtmanství. Krátce nato ale Hans vstoupil do redakce českých novin Opavský týdenník (takto se název periodika tehdy psal). Tyto noviny začaly vycházet v roce 1870 a byly pokračovatelem Opavského besedníku, jenž vycházel v letech 1861–1865. Noviny byly platformou pro prosazování českého politického programu ve Slezsku, a to jak v oblasti hospodářské, zemědělské, tak rovněž na poli vzdělávání.

Redaktor listu Antonín Otáhal byl Hansovi za svědka na svatbě. Po smrti vydavatele Rudolfa Hilla (+1902) se stal jeho nástupcem právě Otáhal. Když Antonín Otáhal v roce 1911 zemřel, nahradil jej na postu vydavatele Opavského týdenníku Václav Hans.

Na valné hromadě Matice opavské 20. března 1904 byl Václav Hans zvolen jednatelem tohoto spolku. Tuto funkci zastával do prosince 1912. Od roku 1913 byl členem výboru Matice opavské. Václav Hans byl nejen redaktorem a novinářem, ale také se veřejně angažoval. Zemskému poslanci Františku Stratilovi pomáhal v době jeho nemoci v práci pro sněmovnu. Byl výborný řečník a rád veřejně vystupoval. Zasloužil se o vznik českých škol, například o založení měšťanky v Jaktaři, za což mu tato obec propůjčila čestné občanství.

Finanční problémy vedly k tomu, že po 42 letech Opavský týdenník přestal vycházet. Poslední číslo vyšlo symbolicky 31. prosince 1912. Václav Hans pak pracoval v redakci časopisu Naše Slezsko.

Manželé Hansovi měli syna a dceru. Syn Vladimír (*1898) byl koncipistou zemské vlády slezské a posléze se stal pojišťovacím agentem. Odešel ve 20. letech do Prahy, kde založil rodinu. Dcera Božena (*1900) byla úřednicí.

Václav Hans zemřel 22. července 1915 v domě na Pekařské č. 54 (dům stojí naproti vyústění ulice Na Nábřeží do Pekařské) ve věku 48 let na následky mozkové mrtvice. Pohřeb se konal 24. července 1915. V hrobě kromě Václava Hanse již nikdo další není uložen. Pozůstalá vdova Evženie žila s dcerou Boženou až do okupace na adrese Pekařská č. 54. Poté se odstěhovala k synovi do Prahy.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 15, třída II, hrob 86)  Zobrazit hrob na mapě

Podobně jako o hrob Václava Hauera (hrob Městský hřbitov, skupina 4, třída I, hrob 45), také o hrob Václava Hanse začala již po druhé světové válce pečovat Matice opavská, v současné době se o hrob stará Matice slezská.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.