Haala Heinrich

* 14. 10. 1860 Opava – + 18. 5. 1895 Opava

Opavský stavitel.

Heinrich Haala senior se narodil v Litoměřicích 12. července 1835. Jeho otec Veith Haala byl úředně zkoušeným znalcem v oboru lesnictví a stavitelství a později městským stavitelem v Litoměřicích. Pocházel z rodiny sedláka z vesnice Úherce u Nýřan na Plzeňsku. Heinrichova matka Maria Anna byla dcerou hrnčířského mistra Mathiase Lutze z předměstí Litoměřic.

Vzdělání v oboru stavitelství získal Haala pravděpodobně ve Vídni. Odtud vedla jeho cesta do Opavy, kde byla v roce1858 zahájena stavba vyšší reálky, v současnosti je to střední zdravotnická škola ve Dvořákových sadech. Autor návrhu, vídeňský architekt Ludwig von Förster, doporučil opavské městské radě Heinricha Haalu jako vedoucího stavby. Mladý stavitel se v zemském hlavním městě usadil a brzy také oženil. V kostele sv. Ducha uzavřel 8. května 1860 sňatek s osmnáctiletou Antonií Koberskou, dcerou opavského měšťana a majitele domu. Haala žil v domě na tehdejší Jaktařské (dnes Krnovské) č. 46 a provozoval rovněž nedalekou cihelnu.

Firma Heinricha Haaly stavěla v Opavě obytné domy podle vlastních návrhů, které pak byly prodávány zájemcům. V Opavě patřil mezi jeho nejrozsáhlejší stavby areál nemocnice řádu německých rytířů na Popské ulici, dokončený v roce 1883. V roce 1875 postavila Haalova firma obecnou školu v Komárově. Jednou z posledních staveb podle vlastního návrhu byla vila pro podnikatele Lamicha, známá spíše jako Weinsteinova vila, která se dnes nachází na náměstí Slezského odboje.

Heinrich Haala se intenzivně zajímal o zemědělství. Byl čestným členem německé Zemědělsko-lesnické společnosti a Živnostenského spolku v Opavě. V roce 1878 zakoupil takzvaný Doškův mlýn v Mokrých Lazcích, kam se později přestěhoval.

První žena Heinrichy Haaly, Antonie, rozená Koberská, zemřela v roce 1887. O čtyř roky později se vdovec podruhé oženil. V Mokrých Lazcích uzavřel 12. října 1891 sňatek s tehdy šestačtyřicetiletou Marií Minsterovou, vdovou po odhadci lesů ze Sarajeva. Manželství trvalo do října 1911, kdy Marie zemřela. Ve svých 82 letech se Heinrich Haala oženil potřetí. Svatba se konala 28. srpna 1917 a jeho ženou se stala padesátiletá Marie Anna, dcera vrchnostenského správce Moritze Putschnera z Mikulova. Heinrich Haala senior zemřel ve svých 90 letech 10. září 1925.

V prvním manželství Heinricha Haaly se narodily tři synové a jedna dcera. Heinrich Haala junior se narodil 14. října 1860. Byl rovněž stavitelem a měl od roku 1888 vlastní firmu. Jeho mladší bratr Oskar (*1862) byl profesionálním vojákem a za první světové války dosáhl hodnosti polního podmaršálka. Zemřel ve Vídni v roce 1933. Nejmladší z bratrů, Fritz (*1874), zemřel v roce 1926 v Klagenfurtu. Dcera Marie (*1869) je v Opavě doložena naposledy v roce 1911.

Heinrich Haala junior se oženil 4. června 1887 v kostele svatého Ducha s Hedwig, dcerou majitele továrny na kovové výrobky Jakoba Prunnera. Za svědka byl novomanželům hlavní inženýr opavského městského stavebního úřadu a Moritz Hartel. Manželé Haalovi měli syny Heinricha (*1889) a Roberta (*1890) a dceru Hedwig (*1893). Rodina žila ve vlastním domě na ulici Pásmo státní dráhy (dnes Husova) č. 40.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 3, třída I, hrob 30-31)  Zobrazit hrob na mapě

Firma Heinricha Haaly juniora v Opavě provedla adaptaci kostela Jana Křtitele a na ulicích Kylešovská a Hradecká realizovala položení kanalizace. Mladý stavitel Haala zemřel na následky zánětu ledvin 18. května 1895 ve věku 34 let. Pozůstalá vdova Hedwig Haalová zemřela 23. listopadu 1931 ve věku 67 let. Sloupkový náhrobek je umístěn na náspu z vápencových kamenů. Na sloupu jsou symboly stavitelství, olovnice, pravítko, kružítko a kladívko. Nápis je na oválné žulové desce. Potomci rodiny žijí v současnosti v Drážďanech.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D