Fürst Josef

* 19. 7. 1851 Ořech (Praha-západ) – + 11. 12. 1922 Opava

Druhý ředitel českého gymnázia v Opavě.

První české (matiční) gymnázium bylo založeno v Opavě v roce 1883 především zásluhou Vincence Praska, rodáka z Milostovic. Jeho hrob ale v Opavě nenajdeme, neboť Prasek je pohřben v Napajedlech kde na Silvestra roku 1912 zemřel. Prasek byl ředitelem gymnázia do roku 1895, kdy odešel do Olomouce. Jeho působení v Opavě bylo možné jen na základě každoročně udělované dovolené z jeho oficiálního působiště, kterým bylo Slovanské gymnázium v Olomouci. Po letech úspěšné vzdělávací práce se předpokládalo, že opavské gymnázium bude postátněno, a tedy i zdejší učitelský sbor bude moci počítat se stabilitou svých míst. Ředitel Prasek ovšem tento významný krok již v tomto ústavu nezažil, neboť se v srpnu 1895 musel vrátit do Olomouce.

Jako svého nástupce doporučil kolegu Josefa Fürsta, který na matičním gymnázium začal učit mezi prvními v roce otevření gymnázia. Do Slezska přišel Fürst z Prahy 10. září 1883. Narodil se v obci Ořech roce 1851 v rodině stolařského mistra Jakuba Fürsta a jeho ženy Antonie, rozené Liškové. Fürstovi předkové pocházeli z nedaleké obce Kosoř.

Vystudoval Karlovu univerzitu a poté pět let působil na učitelském ústavu v Praze. Pro místo na českém gymnáziu v Opavě byl doporučen ředitelem tohoto ústavu Josefem Lepařem, který v Opavě učil v 60. letech.

První manželkou Josefa Fürsta byla Marie Kreysová, dcera okresního soudce Jana Kreysy ze Zbraslavi. Zde také narodil v roce 1884 syn Jan, jenž se dal na duchovní dráhu a po první světové válce působil jako kaplan na faře v Liptani na Osoblažsku. V době narození syna Jana již Josef Fürst působil v Opavě, ale místo zde ještě nebylo natolik stabilní, aby se sem přestěhovala i jeho manželka. Zřejmě v roce 1885 Fürst ovdověl, manželka ovšem podle úmrtních matrik nezemřela na Zbraslavi ani v Opavě.

Dne 6. března 1886 se pětatřicetiletý vdovec Jan Fürst oženil ve Frýdku s šestadvacetiletou Julií Rysou, dcerou frýdeckého měšťana a barvíře Valentýna Rysého. Ve druhém manželství měli Fürstovi pět dětí. Dcera Jaroslava (*1890) byla učitelkou a v roce 1914 si vzala za manželka Josefa Morice, původem z Komárova, který byl profesorem na gymnázium v Prostějově. Syn Jaromír (*1891) vystudoval práva na univerzitě v Praze a ve 20. letech působil jako vládní komisař v Hlučíně. V roce 1931 se v Praze oženil s Josefou Micnerovou, kde potom manželé žili. Také další syn Julius (*1892) absolvoval univerzitu a pracoval jako úředník. Usadil se v Českém Těšíně, kde si v roce 1923 vzal za ženu Hildu Praxlovou, dceru úředníka arcivévodských těšínských statků. V roce 1895 se Fürstovým narodila dcera Marie a jako poslední se narodil v roce 1898 syn Ladislav. Když si v roce 1928 bral v Hrabyni za manželku Věru Englišovou, dceru univerzitního profesora a tehdejšího ministra financí Karla Engliše, byl štábním kapitánem generálního štábu. Jeho rodina žila v Moravské Ostravě a později v Praze.

Rodina profesora Fürsta žila v Opavě na Ratibořské ulici č. 20, který patřil lékaři Janu Kolofíkovi (hrob Městský hřbitov, skupina 15, roh, hrob 4) a poté jeho pozůstalé vdově. Josef Fürst byl učitelem matematiky a fyziky a v obou oborech publikoval také několik odborných prací. Protože učitelský sbor nebyl příliš nepočetný, vyučoval Fürst také přírodopis, německý jazyk a zpěv. Ředitelem gymnázia se Josef Fürst stal na podzim 1895, definitivně potvrzen byl císařským rozhodnutím o postátnění školy z 18. října 1897, které bylo uvedeno v platnost v prosinci 1898.

Josef Fürst byl ředitelem opavského gymnázia do ledna 1916, tedy plných 20 let. Celkem na tomto ústavu působil 33 let své pedagogické praxe. Po odchodu do důchodu žil nadále v domě, který patřil rodině Kolofíkově a od roku 1918 také nesl adresu Kolofíkovo nábřeží č. 2.

Informace k hrobu (Městský hřbitov, skupina 7, třída I, hrob 1)  Zobrazit hrob na mapě

Hrobové místo bylo využíváno od roku 1901. V roce 1918 sem byla pohřbena vdova po zemském školním inspektorovi Zurawském. Dne 14. prosince 1922 byli zemřelí exhumováni a přeneseni na jiná místa. O den později sem byl pochován Josef Fürst, jenž zemřel 11. prosince 1922 na následky zástavy srdce. Pozůstalá vdova Julie zemřela 12. dubna 1926 ve věku 68 let a byla do hrobu uložená jako druhý a poslední zesnulý. Hrob je v péči potomků, kteří žijí v Praze.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.