KULTURA 2020

V podmínkách programu KULTURA 2020 došlo k řadě změn. Bližší informace najdete v článku Dotační systémy se mění, bude na ně více peněz.

Termín podání žádostí:

od 15. 9. 2019 do 15. 10. 2019

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 2.200.000,- Kč.

 

Jednotlivé dotační tituly (kódy)

1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže (K 1/20)

U tohoto dotačního titulu může žadatel podat pouze jednu žádost.

Podpora soustavné činnosti dětí a mládeže z Opavy. Soustavnou činností jsou míněny různé kroužky uměleckého zaměření – hudba, divadlo, výtvarné umění, tanec, film, literatura, apod., tedy pravidelná výuka a činnost v určitém kulturním žánru.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 50.000,- Kč.

Účelem titulu je:

-       Motivace dětí k zájmu o kulturní kroužky a trávení volného času kulturními aktivitami.

 

2. Podpora kulturních akcí ve městě (K 2/20)

U tohoto dotačního titulu může žadatel podat maximálně dvě žádosti.

Podpora kulturních a uměleckých akcí konaných v Opavě a nejbližším okolí s ohledem na přínos projektu pro občany města.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000,- Kč.

Účelem titulu je podpořit akce, které:

-       zásadním způsobem rozšiřují a obohacují nabídku kulturního programu ve městě,

-       podporují oživení veřejného prostoru města,

-       udržují kontinuitu tradičních akcí (přehlídka, festival, slavnost),

-       podporují dobrovolnickou činnost v kultuře.

 

3. Kreativní výstupy (K 3/20)

U tohoto dotačního titulu může žadatel podat pouze jednu žádost.

Podpora vydávání literárních, výtvarných, hudebních a audiovizuálních děl, jejichž autory jsou tvůrci působící v Opavě nebo v opavském regionu. Tento dotační titul je zaměřen na podporu umělecké, nikoli vědecké či studijní činnosti. 

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 30.000,- Kč.

Účelem titulu je:

-       poskytnout místním tvůrcům finanční podporu pro vytvoření a prezentaci uměleckého díla,

-       podpořit vznik hodnotných literárních, výtvarných, hudebních a audiovizuálních děl, přednostně:

  • prozaických knih, básnických sbírek a biblifilských tisků (kvalitu díla žadatel doloží odborným posudkem; předpokládá se spolupráce s literárními vědci, kritiky, publicisty a redaktory renomovaných časopisů),
  • výtvarných souborů a instalací,
  • hudebních nahrávek albového rozsahu na fyzickém nosiči,
  • videoklipů, krátkometrážních filmů nebo jiných audiovizuálních děl s uměleckým potenciálem.

Realizační podmínkou tohoto dotačního titulu je veřejná prezentace výsledků projektu v průběhu daného grantového období.

 

4. Reprezentace města (K 4/20)

U tohoto dotačního titulu může žadatel podat pouze jednu žádost.

Jedná se o podporu místních jednotlivců, kulturních subjektů a organizací při reprezentaci města Opavy na prestižních přehlídkách, soutěžích a festivalech v ČR i zahraničí, které žánrově souvisejí s jejich celoroční činností. 

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 50.000,- Kč.

Účelem titulu je:

-       propagace města Opavy a budování dobrého jména města v ČR i zahraničí. 

 

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu u všech dotačních titulů je 25 %.

 

Kontaktní osoby:

Kontaktními osobami pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny odevzdání, místo atd.) jsou pracovníci odboru rozvoje města a strategického plánování:

  • Ing. Hana Šenková, hana.senkova@opava-city.cz, 553 756 346,
  • Mgr. Petra Vlčová, petra.vlcova@opava-city.cz, 553 756 464.

Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, správné zařazení do dotačního titulu, obsahová část projektu) je pracovník odboru kancelář primátora: