ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2020

V podmínkách programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2020 došlo k řadě změn. Bližší informace najdete v článku Dotační systémy se mění, bude na ně více peněz.

Termín podání žádostí:

od 15. 9. 2019   do 15. 10. 2019

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 500.000 Kč.

Jednotlivé dotační tituly (kódy):

1. Podpora akcí a aktivit EVVO (ZP 1/20)

Podpora jednotlivých/jednorázových environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit. Dílčím cílem je zároveň podpora školních projektů v této oblasti a podpora vzájemné spolupráce škol i jiných organizací.

Minimální výše poskytnuté dotace:  5.000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %

 

2. Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí  (ZP 2/20)

Podpora specifikované pravidelné/soustavné celoroční činnosti neziskových organizací v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty či ochrany a tvorby životního prostředí.

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10 %

 

3. Podpora opatření ve prospěch životního prostředí (ZP 3/20)

Podpora praktických opatření ve prospěch ochrany a tvorby životního prostředí. Jedná se o podporu projektů na výsadby a údržbu veřejné zeleně (s preferencí původních druhů), zachování biodiverzity, řešení odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany vod, rozvoje environmentálně šetrného životního stylu a jiných. Podporovány budou pouze veřejně prospěšné projekty. Doporučeno je záměr nejdříve konzultovat s pracovníky odboru životního prostředí.

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10 %

Kontaktní osoby:

Kontaktními osobami pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny odevzdání, místo atd.) jsou pracovníci odboru rozvoje města a strategického plánování:

Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, správné zařazení do dotačního titulu, obsahová část projektu) je pracovnice odboru školství: