Dotace zachrání unikátní hrobku

Upraveno: 28.11.2019
Opava získala dotaci k tomu, aby v průběhu roku 2019 mohla nechat opravit zchátralou hrobku, ve které je pochován setník bojující v bitvě u Hradce Králové v roce 1866 Franz Maxmilian Freiherr Paumgarten. Oprava vyjde na 420 tisíc korun.

Opavská radnice získala nutné prostředky k tomu, aby v průběhu roku 2019 mohla nechat opravit zchátralou hrobku, ve které je pochován setník bojující v bitvě u Hradce Králové v roce 1866 Franz Maxmilian Freiherr Paumgarten pocházející z Opavy.

Hrobka umístěna na Městském hřbitově v Opavě je delší dobu ve velmi špatném stavu a hrozí její úplné zborcení. Dílem za to může čas, dílem vandalové. „Obnova viditelně zvětralé a silně poškozené hrobky zahrnuje stavební práce vedoucí ke statickému zajištění a stabilizaci hroby a hlavně k důstojné obnově této památky. Stavební a restaurátorské práce vyžadují celkovou demontáž nadzemních částí díla a částečně také zvětralé části hrobky pod úrovní terénu,“ vysvětlila Petra Vlčová z odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy.

Kamenné prvky pomníku a zákrytových desek budou pomocí manipulační kamenické techniky demontovány a odvezeny do ateliéru, kde proběhne jejich celková obnova. Na místě bude demontován cihelný zvětralý základ. Ten bude ztužen provedením nového věnce ve stávajících rozměrech z železobetonu. „Věnec bude mít jednak funkci stabilizace koruny hrobky, jednak staticky stabilního základu pro zpětné osazení nadzemních částí hrobky a její výzdoby, resp. kamenných prvků. V rámci restaurování kamenných prvků budou všechny části odborně očištěny. Chybějící odlomené části větších rozměrů budou doplněny v kameni, drobnější defekty budou vytmeleny umělým kamenem odpovídající struktury a barevnosti jako originál,“ uvedla Petra Vlčová.

Písmo bude obnoveno v barevnosti zjištěné v průběhu bližšího ohledání památky. Kovové prvky budou doplněny jako kované kopie nebo repliky.

Památka bude osazena zpět na původní místo. Bezprostřední okolí hrobky bude upraveno obvyklým zahradnickým způsobem.

Tajemník opavského magistrátu Tomáš Elis přes časem uvedl, že rekonstrukce by podle projektu měla vyjít na 420 tisíc korun, z toho až 310 tisíc korun poskytne stát prostřednictvím ministerstva obrany. Zbytek pak uhradí město ze svého rozpočtu.

Podle Elise je v hrobce pochován i Franz Maxmilian Freiherr Paumgarten. „Tento voják rakouské armády bojoval 3. července 1866 v bitvě u Hradce Králové, která je dosud největší bitvou svedenou na dnešním území České republiky,“ řekl Tomáš Elis. Proti sobě se tehdy  postavilo 175 000 pěšáků Rakouského císařství a 193 000 pěšáků Pruska. Rakušané měli ještě k dispozici 24 000 jezdců a 770 děl, Prusové 27 000 jezdců a 780 děl. Vyžádala si smrt víc než 8000 lidí. Dalších přibližně 8000 vojáků bylo pohřešováno. „Devětatřicetiletý Paumgarten pocházel z Opavy a bojoval s hodností setníka jednotky 4. setiny 18. praporu polních myslivců. V bitvě utrpěl střelné zranění nohy, kterému asi po měsíci podlehl,“ uvedl Tomáš Elis a dodal, že je hrobka unikátní i tím, že na rozdíl od jiných podobných přesně víme, kdo je v ní pochován. „Na území Moravy a Slezska zřejmě není žádná taková, v Čechách možná velmi omezené množství,“ vysvětlil Tomáš Elis.

Hrob byl až do roku 2015 v majetku státu, který jej pak převedl bezplatně do majetku města. Město počítalo s tím, že v případě, že by stát dotaci neposkytl, by provedlo aspoň nejnutnější opravy, které by zabránily úplné zkáze hrobky.

Roman Konečný, tiskové oddělení