Přívětivý úřad - město Opava uspělo i v roce 2023

Upraveno: 29.11.2023
Ilustrační obrázek

Opět stupně vítězů! Město Opava uspělo i v roce 2023 v soutěži Přívětivý úřad v Moravskoslezském kraji a získalo tentokrát třetí místo. Soutěžní porotu zaujalo jako příklad dobré praxe zdejší Komunitní centrum pomoci válečným uprchlíkům Paľanycja. Cenu si převzal náměstek opavského primátora Michal Kokošek.

„Umístění si velmi ceníme a to zejména z toho důvodu, že i po osmé v řadě jsme se umístili, použijeme-li sportovní terminologii, na bedně. I v tomto kontextu je to ohodnocení práce a přístupu celého úřadu a naších pracovníků, kteří nejen po dobu těchto osmi let, ale neustále, udržují chod úřadu na kvalitní úrovni a navíc ve srovnání s jinými městy kraje dokáží vždy udělat krok dopředu, ve směru ke službám našim občanům,“ uvedl po převzetí ceny Michal Kokošek a hned pokračoval: „Celé vedení města potěšilo, že tato dlouhodobá práce celé řady lidí, dobrovolníky počínaje až po profesionální odborníky konče, prokázala svoji potřebnost a užitečnost. Vzhledem k tomu, že se na území města nachází stále velmi početná skupina válečných uprchlíků, má město zájem i nadále podporovat integraci také formou komunitního centra.“

Jak náměstek primátora naznačil, město Opava se dlouhodobě drží na špici soutěže, kdy od roku 2016 nebylo nikdy níž, než na třetím místě. Loni ministerskou komisi zaujal Městský platební portál pro občany, rok předtím Pomoc seniorům s registrací do očkovacího systému a v roce 2020 to byla mapa přístupnosti Opava bez bariér, připravená ve spolupráci s organizací Opavskem bez bariér. Hodnotící porota posuzuje v soutěži dvě oblasti: základní služby a nadstandardní služby, s celkem 88 kritérii, z nichž většinu tvoří i několik podskupin.

Projekt Paľanycja
Když krátce po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině začal krizový štáb města Opavy ubytovávat první válečné uprchlíky, ukázalo se, že je třeba potřebné aktivity dobrovolníků, neziskových organizací a města spojit a umístit pod jednu střechu. A tak vznikl projekt Paľanycja.
Město využilo nabídky vlastníka bývalého průmyslového objektu, který formou výpůjčky poskytl potřebné prostory pro vznik komunitního centra. Bez nadšení a zájmu dobrovolníků by se nepodařilo zajistit vybavení a přestěhování všech aktivit do jednoho místa. Následně byly vybrány dvě koordinátorky z řad dobrovolníků, které řídí chod a aktivity celého komunitního centra. Jeho činnost byla zpočátku hrazena z finančních prostředků vyčleněných zastupitelstvem přímo na pomoc uprchlíkům na území města, následně se k tomu přidaly dary od občanů, firem, partnerského města a díky dotaci z MV ČR bylo možno aktivity centra více rozšířit. Jazykovou bariéru od počátku pomohli překonat dobrovolníci z řad rodilých mluvčích, kteří na území města žijí již mnoho let.

Také dnes poskytuje centrum Paľanycja neocenitelné služby. V rámci komunitního centra se nachází infocentrum s potřebnými kontakty, pomocí s orientací na pracovním trhu, v rámci školství a s další potřebnou administrativou. Mnoho pracovních pozic se tak podařilo obsadit právě lidmi z řad válečných uprchlíků, a rozhodně nešlo jen o dělnické profese, ale např. i o učitelky MŠ, psycholožku či pracovníci komunitního centra.
Hojně je využívaný freeshop s humanitární sbírkou, počítač s internetem, prádelna. Velmi využívané jsou kurzy českého jazyka pro všechny generace. Díky dotaci MV ČR bylo možno pořádat příměstské tábory, dětský kroužek pro předškoláky a klub pro mládež. Centrum poskytuje také psychologickou pomoc a zdravotní poradnu. Komunitní centrum spolupracuje s odborem sociálních věcí a s odborem školství Magistrátu města Opavy a zajišťuje veškeré služby potřebné pro bezproblémovou integraci válečných uprchlíků na území města či v ORP.

Soutěž Přívětivý úřad
Od roku 2016 Ministerstvo vnitra pořádá soutěž Přívětivý úřad, jejímž cílem je mapovat a hodnotit stav přívětivosti úřadů vůči občanům. Sledují se taková kritéria, jako počet úředních hodin, elektronizace agend, zavádění online nástrojů (objednávkový systém, sledování obslužnosti přepážek, webové formuláře a žádosti) a mobilních aplikací, možnost platit správní poplatky platební kartou, komunikace s občany a další. Vše za cílem efektivnější a modernější veřejné správy, která občanům nabídne kvalitní veřejné služby. V rámci soutěže se vydává sborník Příkladů dobré praxe.

Martin Kůs
tiskové oddělení