Závěrečný účet

Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2018 a Účetní závěrka statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31. 12. 2018

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy v souladu s platnou legislativou a Jednacím řádem Zastupitelstva Statutárního města Opavy, schválilo na svém zasedání dne 10.06.2019 Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2018 - číslo usnesení 122/5/ZM/19 a Účetní závěrku Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31. 12. 2018 - číslo usnesení 123/5/ZM/19.

Vážení občané, v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění a platným Jednacím řádem Zastupitelstva Statutárního města Opavy (dále ZMO), Vám předkládám Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2014 a Účetní závěrku Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2014.

Vážení občané, v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, § 43, v platném znění, zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 6., v platném znění a platným Jednacím řádem Zastupitelstva Statutárního města Opavy (dále ZMO), Vám předkládám

Vážení občané, v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, § 43, v platném znění, zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 6., v platném znění a platným Jednacím řádem Zastupitelstva Statutárního města Opavy (dále ZMO), Vám předkládám Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2012. Souhrnné a nejdůležitější informace jsou obsaženy v dokumentu „Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2012“. Materiál je pak sestaven do 4-ti přílohových částí:

Vážení občané, v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, § 43, v platném znění, zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 6., v platném znění a platným Jednacím řádem Zastupitelstva Statutárního města Opavy ( dále ZMO ), Vám předkládám Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2011. Souhrnné a nejdůležitější informace jsou obsaženy v dokumentu „Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2011- textová část“. Materiál je pak sestaven do 4-ti přílohových částí:

Vážení občané, v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, § 43, v platném znění, zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 6., v platném znění a platným Jednacím řádem Zastupitelstva Statutárního města Opavy ( dále ZMO ), Vám předkládám Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2010. Nejdůležitější informace jsou obsaženy v dokumentu „Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2010- textová část“. Další materiál je sestaven do 4-ti přílohových částí:

Stránkování

1 | 2

Strana 1

Další >

2 z 2