Zábory prostranství a parkování

Upraveno: 21.12.2019

Zábory prostranství

O zábor (zvláštní užívání) veřejného prostranství je povinen požádat každý, kdo užívá veřejně přístupné prostory např. chodníky, komunikace, průchody, podchody, mosty, veřejná schodiště, veřejnou zeleň pro provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních zařízení (např. lešení, kontejnery ...), umístění skládek, umístění reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných zařízení, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce, atd. a to na základě žádosti podané prostřednictvím podatelny Magistrátu města Opavy u odboru dopravy.

Za vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice a místní komunikace na dobu platnosti 10 dní a kratší je stanoven správní poplatek ve výši 100,- Kč, na dobu 6 měsíců a kratší 500,- Kč a na dobu delší než 6 měsíců 1 000,- Kč.

Zvláštní užívání veřejného prostranství je zpoplatněno částkou dle platné obecně závazné vyhlášky.

Parkování

Parkování ve městě řeší daná obecně závazná vyhláška.