Opavský magistrát od pondělí upraví provoz

Upraveno: 04.05.2020
Ilustrační obrázek

Magistrát města Opavy upraví od pondělí 20. dubna svůj provoz. I nadále však budou platit mimořádná hygienická opatření a klienti budou moci vstoupit do budov úřadů jen po telefonické, e-mailové či písemné domluvě a po vyplnění čestného prohlášení, že nejsou v karanténě či nemají příznaky onemocnění.

Chceme maximálně vyjít vstříc občanům a umožnit jim, aby si mohli vše vyřídit. Na druhou stranu musíme myslet na zdraví jak občanů, tak i zaměstnanců města. Proto i nadále musíme dodržovat určitá hygienická pravidla v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví,“ vysvětlil primátor Opavy Tomáš Navrátil s tím, že i nadále je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním, a to ve všech případech, kdy je to možné. „Doporučujeme využívat i bezhotovostní platby či služby opavského Portálu občana,“ dodal primátor.

Pokud si však občan bude chtít projednat svou věc osobně, bude mu umožněn přístup, pokud to bude nezbytné v dané záležitosti. Veřejnost bude do budov magistrátu vstupovat jen na základě on-line objednávky nebo telefonicky, písemně či elektronicky domluvené osobní návštěvy s konkrétním zaměstnancem úřadu (seznam zaměstnanců a kontakty na ně najdete na stránce Kontakty).

Klient bude vyzvednut u vstupu do budovy zaměstnancem úřadu a po provedení potřebných úkonů bude zaměstnancem odveden k východu z budovy. Z bezpečnostních důvodů zatím nebude umožněn volný pohyb po budovách.

V případě, že bude mít klient příznaky onemocnění nebo bude odmítat vyplnit čestné prohlášení, nemůže s ním být řešena úřední záležitost a nemůže být vpuštěn do budovy magistrátu.

I nadále bude pro veřejnost uzavřena podatelna. Místo ní fungují dvě podací místa, a to v budově Hlásky a v magistrátní budově C na Krnovské ulici. Podací místo Krnovská 71C (vchod od ulice Krnovská) bude k dispozici v pondělí a ve středu, a to od 9 do 11 a od 16 do 17 hodin. Podací místo na Horním náměstí 69 (vestibul Hlásky) pak v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 14 hodin. Podatelna s osobním převzetím pošty bude otevřena jen v zákonem určených případech.

Pracoviště CzechPOINT je s ohledem na dřívější mimořádné opatření přesunuto dočasně do budovy Hlásky na pracoviště recepce, a to v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 14 hodin.

Pokladna v budově Krnovská 71B bude v provozu pouze pro klienty, kteří budou řešit svoji záležitost v rámci předem domluveného osobního jednání s konkrétním zaměstnancem úřadu. Klient si nemůže domluvit pouze platbu na pokladně (např. poplatek za komunální odpad), úhrady na této pokladně musí souviset s domluvenou schůzkou a s provedenými úkony. Dále pokladna řeší záležitosti v souvislosti s výkonem opatrovnictví ze strany města apod. Úřední doba této pokladny je shodná s úřední dobou úřadu.

Pokladna na Horním náměstí 67 (naproti prodejny Tempo) bude v provozu pro všechny klienty, dovnitř však budou vstupovat jednotlivě. Úřední doba této pokladny je shodná s původní úřední dobou pokladny.